fbpx
Expedice v Západní poušti

V poslední době se české egyptologii daří provádět výzkumy nejen na pyramidových polích na lokalitě Abúsír, ale zároveň zajišťovat a organizovat menší expedice do egyptské Západní pouště. Od roku 2003 tak pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, která se nachází přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V oblasti vzdálené vzdušnou čarou asi 200 km západně od údolí Nilu se na prostoru přibližně 250 km2 dodnes udrželo několik zdrojů vody.

bazilika zasvěcená sv. BartolomějiJeden z nejzajímavějších výzkumů probíhá na lokalitě Bír Šovíš - což v překladu "Policajtova studna". Před lety se jednalo o bezejmennou oblast, které dal název až vysloužilý policajt, který tu jistou dobu provozoval zemědělství. Zdejší pozůstatky pocházejí ze 4. až 5. století, tj. z doby, kdy jsou v různých oblastech Egypta doloženy první rané křesťanské komunity. Zatím zde však nebyl nalezen žádný přímý doklad toho, že se jednalo o křesťanskou komunitu. Ze sousední lokality, El-rízu, ale pochází stejně stará bazilika zasvěcená sv. Bartoloměji.

Osídlení Západni poušti v římské době tvořily tři sídelní oblasti, které je dnes možno na povrchu rozeznat pouze díky vysokým koncentracím keramických střepů a případně i jiných artefaktů. Tvořily ho obytné domy i dílenské komplexy. K nim od východu přiléhala síť manavárů, podzemních zavlažovacích tunelů vykopaných hluboko v podzemí (tunely jsou v hloubce 15–20 m).

S povrchem spojují tyto manaváry větrací a udržovací šachty budované v pravidelných úsecích po přibližně 10 m. Právě díky jejich ústím na povrchu se tyto sítě daří detailně mapovat. Jejich funkce spočívala v tom, že v podzemních chodbách se soustředila podpovrchová voda. Šachty postupně klesaly směrem k osídlení, kam přiváděly vodu do velkých kolektorů. Odtud byla voda odebírána a podle potřeby používána. Tak byli místní lidé schopni přežít a zavlažovat své záhony, pole a zahrady.

V roce 2005 se výzkum soustředil na zkoumání dvou sídlištních struktur, domů postavených z nepálených cihel. Prozatím byly prozkoumány jen některé jejich části. V případě domu č. 3 se podařilo objevit místnost s velkým pilířem a schodištěm klesajícím do hloubky více než čtyř metrů a několik okolních skladišť. Všechny prostory byly bohaté na pozdní římskou keramiku.

V případě druhé sídlištní struktury se ukázalo, že jde o dílenský komplex. Na podlaze se zachovala většina nádob, která byla používána starověkými řemeslníky. Jedná se tak o unikátní nálezový kontext, který zachycuje původní inventář jedné dílny. Důkladná analýza funkcí jednotlivých keramických nádob by měla přinést odpověď na otázku, jaká výrobní činnost zde probíhala. V roce 2005 se prvně začali nacházet i psané texty. Jsou psané řečtinou na střepech a mají nejspíš hospodářský charakter. V současné době probíhá jejich překlad.

V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti. Podrobné informace najdete v další části.

  Západní poušť

Zdroj: Český egyptologický ústav

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.