Zdobené jeskyně v Gilf el Kebíru - Starověký Egypt

Zdobené jeskyně v Gilf el Kebíru

Napsal Felgr Pavel on .

Sedmý den expedice dosáhla dalšího postupného cíle - zdobených jeskyní, které se nacházejí v jihozápadní části Gilf el Kebíru. První dvě se nacházejí ve Wádí Súraqadím (Staré údolí obrazů), které bylo objeveno jedním z prvních průzkumníků Západní pouště, Laszlo Almassym. Jeskyně ale bohužel padly za oběť masovému turismu - návštěvníci polévali malby vodou, aby je mohli lépe vyfotografovat a tak je dnešní pohled na zbytky výzdoby skutečně tristní.

Ve Wádí Súragedíd (Nové údolí obrazů) byla galerie objevená teprve nedávno a překonala veškerá očekávání účastníků expedice. Na skalní stěně jsou stovky lidských a zvířecích postav, které zde vznikaly v průběhu několika tisícíletí.

Skutečný význam skalního umění spočívá v tom, že zásadním způsobem mění pohled na kořeny staroegyptské civilizace, jejíž počátky můžeme vystopovat právě zde - ve skalních abri v Gilf el Kebíru. Zajímavé je zejména to, že tzv. postavy plavců nepředstavují plavce, ale obětované příslušníky porobených kmenů, nad kterými zvítězily zdejší kmeny. Jednalo se o předchůdce starých Egypťanů?

Mnoho detailů zobrazení naznačuje, že právě zde se zrodily mnohé rituály a symbolické motivy, které se na konci 4. tis. př.n.l. staly základem staroegyptského státu a posvátného království.

Západní poušť
Detaily lidských a zvířecích znázornění vyvedených červenou barvou
Západní poušť  

Zdroj: National Geographic

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě