Údolí královen, hrobky významných manželek faraonů - Starověký Egypt

Údolí královen, hrobky významných manželek faraonů

Napsal Felgr Pavel on .

Údolí královen se ve starověku nazývalo "Ta set neferu", což může znamet "Místo krásy" stejně jako "Místo královských dětí a manželek". V období Nové říše zde bylo pohřbeno několik manželek faraonů, princezen i princů. Zvrásněné vápencové útesy se divoce vlní a na jejich úpatí se nachází malá jeskyně, kam za dešťů natekla voda a pokračovala dál údolím. Podle některých egyptologů byla právě tato jeskyně důvodem výběru pro královské pohřby. Jeskyně představovala klín Hathory, nebeské krávy, a voda znamenala plodnost. Pohřeb na tomto místě byl symbolem znovuzrození na onom světě.

V Údolí královen, které se zvedá jen pozvolna, bylo nalezeno kolem devadesáti hrobek - některé z nich jsou jen prosté jámy, některé mají tvar písmene L s několika vedlejšími komorami, několik hrobek z doby Ramesse II. má krom chodeb také pilířové síně, schodiště a velké pohřební komory. Hrobky vybudované za 20. dynastie se pak podobají malým hrobkám z konce Nové říše z Údolí králů - téměř ploché chodby vedou do malé pravoúhlé pohřební komory. Špatná kvalita kamene vedla k tomu, že stěny byly většinou pokryty velkou vrstvou štuku. Část štuku popadala, část poškodily přívalové deště.

Údolí královen

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě