fbpx
Západní břeh Nilu

Chrámy, které najdeme na území Egypta, rozlišují egyptologové na dva typy a to na chrámy božské nebo na chrámy zádušní. Chrámy božské jsou zasvěceny uctívání božstva nebo skupině božstev (například Amonův chrám v Karnaku (Ipetisut)) a někdy jsou tyto chrámy popisovány jako pozemský domov bohů.

Oproti tomu zádušní (nebo také pamětní) chrámy jsou společně s královskou hrobkou považovány za panovníkova pohřebního komplexu. Ovšem pozor - zádušní chrámy plnily i jiné úkoly, než jen při pohřebních obřadech panovníků. Měly význam pro zádušní kult panovníka, ale měly také významnou úlohu v Krásném svátku Údolí. Při tomto svátku docházelo každoročně ke slavnostnímu spojení živých a mrtvých - faraona a bohů.

 1  Chrám Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu)
 2  Chrám Aje a Haremheba
 3  Chrám Thutmose II.
 4  Chrám Amenhotepa III. a Memnonovy kolosy
 5  Chrám Amenhotepa, syna Hapuova
 6  Chrám Thutmose II.
 7  Chrám Merenptahův
 8  Chrám Tausretin
 9  Chrám Thutmose IV.
10  Ramesseum - chrám Ramesse II.
11  Chrám Amenhotepa II.
12  Chrám Siptahův
13  Chrám Thutmose III.
14  Dér el-Bahrí - chrámy Mentuhotepa a Hatšepsut
15  Chrám Sethi I. v Kurně
 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.