Čtvrtý pylon v Karnaku - Starověký Egypt

Čtvrtý pylon v Karnaku

Napsal Felgr Pavel on .

Čtvrtý pylon nechal postavit Thutmose I. (18. dynastie), opravil ho Thutmose IV. (18. dynastie) a upravili ho Sethi II. (19. dynastie), Alexander Veliký a Ptolemaios VIII. Za čtvrtým pylonem nechal Thutmose I. postavit příčný sál. Před východními zdmi severní a jižní věže stojí velké sochy Thutmose I. jako boha Usira. Sál měl původně dřevěnou střechu, kterou podepíraly sloupy (také ze dřeva). Thutmose III. později dřevo nahradil čtrnácti kamennými sloupy a také kamennou střechou.

Najdeme zde také žulový obelisk, který je jedním z páru, který zde nechala vztyčit královna Hatšepsut v 16tém roce své vlády. Druhý byl rozlomen a roztroušen po Karnaku (Ipetisut). Obelisk je 30 m vysoký a má průřez 2,6 m (takže žádný drobeček), což potvrzuje i jeho hmotnost - 323 tun. Původně byl obložen elektrem (slitinou zlata a stříbra).

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě