Egyptologové a egyptologie - Starověký Egypt

Egyptologové a egyptologie

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptologie - to slovo samo o sobě ukrývá něco tajemného, dávného a mystického. Pod slovem egyptologie si asi většina představí zkoumání pyramid, hrobek, chrámů ... dobrodružství, které každého láká. Na mumie faraonů, na jejich hrobky v Údolí králů, na pyramidy v Sakkáře, pyramidy v Dahšúru, pyramidy v Gíze ... na Théby (Vaset), Alexandrii nebo Memfidu a nakonec třeba také na hieroglyfy.

Především však na starověkou vyspělou civilizaci, která nás i dnes ohromuje svou moudrostí. Jak dokázali postavit pyramidy, které přetrvaly do dnešních dní? Jak se dokázali vyznat v astronomii a podle hvězd určit nejen světové strany, ale také období záplav, sestavit kalendář ... Na civilizaci, která ve své době byla nejbohatší, nejvyspělejší a nejvýznamnější.

O Egyptě byli již mnohé napsáno, ale bylo to opravdu vše? Pochopitelně nebylo, protože Egypt je zajímavá země plná záhad. Některé už člověk rozluštil, ale některé na rozluštění ještě čekají. Vždyť kdyby bylo objeveno vše, proč by byly zas a znovu plánovány další a další expedice na vykopávky do Egypta. Například vykopávky v Abúsíru, které provádí Český egyptologický ústav.

Egyptologie, co to je a čím se zabývá

Egyptologie studuje vznik pyramid a chrámů, život obyčejných lidí i králů. Studuje texty a nápisy na domech. Hlavní téma je ovšem studium pyramid a chrámů. Základy egyptologie byly položeny již za vlády Napoleona Bonaparteho, když se se svými vojsky dostal do Egypta. Napoleon dobře věděl, jakou hodnotu mají pyramidy, a proto se je nijak nesnažil poničit, naopak. Ještě je nechal zkoumat svými odborníky v armádě. Část francouzské armády totiž obsahovala 151 odborníků z nejrůznějších oborů - matematiků, arabistů, astronomů, zeměměřičů, lékařů, inženýrů, kresličů, tiskařů. Měli za úkol měřit, kreslit, pořizovat plány a mapy a klást solidní základy pro správu budoucí francouzské kolonie.

Francouzi byli po příjezdu do Egypta okouzleni starodávnými památkami. Mezi nimi byl i malíř Dominique Vivant Denon, který zachytil své dojmy v obrazech ke knize Voyage dans la Basse et la Haute Égypte. Tato kniha byla přeložená ihned do angličtiny a němčiny přispěla k tomu, že Evropu zasáhla touha po všem egyptském. Egypt ovládl vše - módu, kulturu, umění i design. Po úspěchu této knihy vyslovil generál Kléber myšlenku začít se sepisováním souboru knih o Egyptě.

Dílo nazvané Description se l´Ëgypte bylo rozděleno do 4 základních částí: Antiquités, État moderne, Histoire naturelle a Carte topographique. Svazky se vydávaly 19 let od roku 1809-1828. Tak byly položeny základy, avšak při jejím vzniku sehrála roli náhoda - objevení Rosettské desky (viz část Písmo - Rosettská deska).

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě