Amenhotep II. - Starověký Egypt

Amenhotep II.

Napsal Felgr Pavel on .

Amenhotep II., kartuš faraona

Amenhotep II. měl úlohu nesnadnou, protože na trůn nastoupil po smrti svého otce Thutmose III., největším dobyvateli v historii Egypta.

Amenhotep II. zdědil obrovskou říši, kterou musel udržet zevnitř a bránit před útoky zvenčí. Sídlil, podobně jako všichni panovníci 18. dynastie, v Thébách (Vasetu). Egypt za jeho vlády zachoval hranice, které získal Thutmose III. Amenhotep II. vyslal do Asie vyslal dvě velké trestné výpravy, které se vypořádaly s tamějšími povstáními. S poraženými zacházel velmi krutě. Podle nápisů vzbouřené náčelníky vlastnoručně zabil a jejich těla poté přivezl do hlavního města, kde je nechal pověsit na hradby hlavou dolů.

Stavební činnost Amenhotepa II.

Amenhotep II.Amenhotep II. se kromě válečnictví se během své vlády zabýval také zvětšováním Amonova chrámu v Karnaku. Zbytky jeho staveb v tomto chrámu jsou však na tolika různých místech, že se přesně neví, jaký byl jejich původní rozsah.

Nevěnoval se však pouze Karnaku. U Šéch Abd el-Kurny poblíž zádušního chrámu Ramesse II. se nacházejí poměrně dobře zachovalé pozůstatky jeho chrámu. Nechal také vyzdobit kapli bohyně Hathory v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí. V době jeho vlády bylo na vysoké úrovni také výtvrané umění.

Hrobka Amenhotepa II.

Hrobka Amenhotepa II. (KV 35) se nachází v Údolí králů. Je tvořena deseti místnostmi, vstupní chodbou se třemi schodišti, před pohřební komorou se nachází pilířová síň.

Celou hrobku zdobí nástěnné polychromované reliéfy. Na stejném místě, jako před tisíci lety, se nachází sarkofág, který je vyroben z červeného pískovce a zdoben je modrými a zlatými obrazy ochranných bohů a nápisy.

Hrobku Amenhotepa II. objevil v roce 1898 francouzský egyptolog Victor Loret. Kromě mumie samotného Amenhotepa II. zde našel také několik dalších královských mumií, které sem nechali ukrýt kněžští králové 21. dynastie.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě