Imhotep - Starověký Egypt

Imhotep

Napsal Felgr Pavel on .

Imhotep (překlad jeho jména zní "Ten, kdo přichází v míru") byl původně heliopolský velekněz. Za vlády Džosera postihlo Egypt hrozivé sucho, hladina Nilu stále klesala a všichni propadali postupně zoufalství. Sucho trvalo celých 7 let a tehdy se Džoser rozhodl povolat velekněze Imhotepa. Ten prozradil faraonovi, že Nil pramení na Elefantině, kde byl uctíván bůh Chnum. Ten měl schopnost zadržovat nohou vody Nilu. Džoser měl proto přinést Chnumovi velké množství obětin. Džoser uposlechl a sucho skutečně skončilo. Tím vstoupil Džoser do historie jako spasitel egyptského lidu.

Imhotep - velekněz, stavitel, soudce

Imhotep studoval v "Domě života", kde se naučil matematice, geografii, historii a lékařství, ale také filozofii a umění. Především ale proslul svou "revolucí" v architektuře. Není známo, kdy přesně se narodil ani kdy zemřel, jisté ale je, že žil ještě za vlády posledního faraona 3. dynastie - Huneje.

Imhotep se stal prvním vezírem v Egyptě, ačkoliv za jeho života tento titul ještě neexistoval. Tato funkce totiž oficiálně vznikla až za vlády faraona Snofrua ze 4. dynastie, ale Imhotep vykonával všechny úkoly, které s touto funkcí poté souvisely. Stál v čele centrální státní správy, kontroloval významné státní záležitosti a byl nadřízeným státních úředníků, kteří jeho rozkazy uváděli v platnost v jednotlivých krajích.

Dalším jeho důležitým úkolem bylo soudnictví - předsedal šesti významným královským tribunálům, spravoval státní pokladnu a staral se také o zemědělství. Imhotepovi vděčíme za překrásný zádušní komplex v Sakkáře, jehož stupňovitá pyramida je první monumentální kamennou stavbou v Egyptě. Ty postupně nahradily cihlové mastaby a právě tato stupňovitá pyramida byla inspirací pro faraony 4. dynastie, kteří vzor ještě zdokonalili a zanechali nám krom jiných tři největší pyramidy v Gíze.

Imhotep, stavitel stupňovité pyramidy

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě