fbpx
Faraoni

Historie starého Egypta (období 3300-30 př.n.l.) vypráví nejen o králích, královnách a jejich každodenním životě, ale i o politických událostech Staré, Střední a Nové říše za vlády velkých faraonů.

Jaké postavení měl ve starém Egyptě faraon? Faraon byl pozemským synem Rea, nejvyššího ze všech božstev. Jeho titul má původ ve staroegyptském označení instituce krále jako Velkého paláce. Jako duchovní vůdce a panovník ručil a zodpovídal za chod světa. Byl považován za žijícího Hora, převtělením a legitimním následníkem prvního bájného krále Hora, sokolího boha a syna Esety a Usira, jenž po svém otci zdědil egyptské království.

Takto faraona popisuje historie:

"Jako "dobrý Bůh" jsi chválen svými poddanými, uctíván kněžími, budíš strach v nepřátelích. Jsi faraon, ten, jehož jméno vyslovujeme s bázní, i ten, jehož uctivě nazýváme Bohem, Panovníkem, Jeho Veličenstvem, Horem v paláci nebo Králem. Jsi posvátná bytost a máš tedy v rukou veškerou moc. Otcovsky dohlížíš na své poddané, na jejich blahobyt i bezpečí. Jsi lidský Bůh a král tak, jak tomu chce princip Maat, bohyně pravdy a spravedlnosti.

Jako dítě Rea, všemocného Boha-Slunce, udržuješ na Zemi i univerzální a původní řád a bojuješ proti rozpoutání chaosu. Pod Tvým blahosklonným dohledem nic nenarušuje pohyb hvězd, rozvodňování Nilu, ani vztahy mezi lidmi. Jako duchovní vůdce jsi jediným mluvčím bohů na Zemi. Necháváš budovat jejich chrámy a svatyně."

Faraon byl (po sjednocení jižní a severní části Egypta) pán obou zemí a byl zárukou jednoty Egypta. Na hlavě nosil pšent - dvojitou korunu, která symbolizovala vládu nad Horním i Dolním Egyptem s ochranným sokolem a kobrou (ureem). Pšent byla spojením vysoké bílé koruny Horního Egypta (chedžet) a červené koruny Dolního Egypta (dešret). Vedle koruny patřily k symbolům moci faraona také egyptský kříž (anch) symbolizující život, hůl jako symbol vysokého hodnostáře, důtky (flagellum), a žezlo (vas), které vzniklo z vidlicové hole, která sloužila k zabíjení hadů. Hůl byla na dolním konci zakončena malou vidlicí a nahoře hlavou chrta, která připomínala záhadné zvíře boha Sutecha.

hedzet deshre pschent
Horní Egypt Dolní Egypt Koruna Obou zemí

Po smrti byla těla faraonů mumifikována a ukládána do sarkofágů. 70 dní po smrti byla mumie zemřelého faraona donesena do hrobky na západním břehu Nilu tam, kde "mizí slunce". Rakev převážela přes řeku velká loď ozdobená květinami a během cesty byla rakev uložena v malované schráně pod baldachýnem. Kněz byl při obřadu zahalen do leopardí kůže a během plavby začal nakuřování kadidlem a odříkávání posvátných textů. Na dalších lodích pluli příbuzní faraona, přátelé a služebnictvo. Současně se převážela pohřební výbava a oběti, které byly uloženy do hrobky. Na druhém břehu byla rakev uložena na sáně tažené voly.

U hrobky byl sarkofág vztyčen před vchodem. Královna poklekla a pronesla "loučení s mrtvým". Kněz pak zahájil obřad Otvírání úst tím, že dřevěnou teslicí a dlátem se dotkl faraonova obličeje, čímž faraona vrátil do života a ten mohl opět mluvit, jíst a vidět. Po různých rituálech bylo obětováno zvíře a nakonec byl sarkofág vnesen do hrobky. Způsob ukládání těla faraona do sarkofágu si můžete prohlédnout na sarkofágu Tutanchamona.

Můžete si také stáhnout seznam egyptských faraonů a detailní přehled panovníků v jednotlivých dynastiích od počátku Egypta až po jeho přičlenění k Římu jako další provincii v roce 30. př.n.l. po bitvě u Actia.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.