fbpx
Egyptská města

Herakleion (známý také jako Thonis), bylo starověké egyptské město blízko Alexandrie. Ruiny Herakleionu se nacházejí v zátoce Abukir (v současnosti 2,5 km od pobřeží) asi 30 stop pod hladinou moře. Počátky Herakleionu sahají do 12. století př.n.l. a je zmiňováno starověkými řeckými historiky.

Důležitost Herakleionu (Thonisu) rostla (paradoxně) v období úpadku starověkého Egypta, kdy bylo toto město egyptským hlavním přístavem pro mezinárodní obchod a výběr daní. Město bylo původně postaveno na přilehlých ostrovech v deltě Nilu a rozděleni kanály.

Podle legend zde ztroskotali Paris a Helena Trojská, když prchali před žárlivým Meneláem, předtím než začala Trojská válka. Také se říká, že zde Meneláos a Helena pobývali u urozeného Egypťana Thona a Polydamny. Prý město navštívil i sám Hérakles a město získalo své jméno po něm.

Starověké záznamy o Herakleionu (Thonisu)

Herakleion (Thonis) zmiňovali starověcí historikové Diodóros a Strabón. Hérakleion je také zmíněn na Dvojité stéle s dekretem Nachtnebefa I. (původně známé jako "Stély Naukratisu"), které určují, že jedna desetina daní z dovozu procházejícího městem Thonis/Herakleion bude dána svatyni Neit ze Sau. Město bylo rovněž zmíněno v Kanopuském dekretu ctěného faraóna Ptolemaia III.

Herakleion byl také místem oslavy "tajemství Osirida", které se konaly každý rok v měsíci Choiak. Bůh byl ve své obřadní loďce dopraven v procesí z Amonova chrámu v tomto městě do své svatyně v Kanopu.

Město mělo rozsáhlý Chonsův chrám, který byl Amonovým synem. Četné archeologické nálezy dokazují, že Hérakleion vzkvétal zvláště v době od 6. do 4. století př.n.l. Faraon Nachtnebef I. nechal k chrámu ve 4. století př.n.l. udělat mnoho přístaveb.

Město se potopilo ve 3. nebo 2. století př.n.l., pravděpodobně kvůli zkapalnění bahna, na kterém bylo postaveno, následovaném otřesy půdy. Ruiny klesly do moře, kde byly v roce 2000 objeveny francouzským podmořským archeologem Franckem Goddio. Do té doby si vědci nebyli jisti, zda je Hérakleion a Thonis ve skutečnosti stejné město.

Herakleion (Thonis); Zdroj: http://www.telegraph.co.uk

Herakleion (Thonis)

Mohlo by vás zajímat

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.