fbpx
Psammetik I.
Psammetik I., kartuš faraona

Počátkem 11. století př.n.l. začíná závěrečná fáze vývoje egyptského státu, která trvala až do doby Alexandra Makedonského. Po velkou část tohoto období byl Egypt roztříštěn do drobných území, ovládaných místními vládci. V zemi se střídaly dynastie libyjského a núbijského původu, což stabilitě pochopitelně nepřidalo. Krátce před polovinou 7. stol. př.n.l. se Egypta zmocnili Asyřané. Jejich nadvládu se podařilo setřást faraonům 26. dynastie (zvané sajská podle hlavního města Saje v deltě odkud pocházeli).

Psammetik I., zakladatel sajské dynastie

Zakladatelem 26. dynastie (sajské dynastie) byl Psammetik I. - Libyjec, který vyhnal Asyřany a začal tzv. Sajská renesance (podle města Sais v deltě) . Psammetik I. obnovil nezávislost Egypta, z jižní části vytlačil Núbijce a podrobil si místní vládce. Psammetik I. také obnovil staré chrámy a Egypt se za jeho vlády vrací k umění staré a střední říše. Psammetik I. vybudoval silnou armádu, která se opírala o řecké žoldnéře, kteří se také začali usazovat v nilské deltě.

Na konci své vlády se stal Psammetik I. spojencem Asýrie, která bojovala s Babylonská říše. Obával se zániku Asýrie a vzniku nové velmoci, která by později ohrožovala Egypt. Ale roku 612 př.n.l. bylo dobyto Ninive - hlavní město Asýrie, které dobyli Médové spolu s Chaldejci. Dobytím Ninive zmizela Asýrie z mapy světa.

Egyptští faraoni

Starověký Egypt v pravěku

Archaické období

První dynastie faraonů

Období Staré říše

1. přechodné období

Období Střední říše

2. přechodné období

Období Nové říše

3. přechodné období

Období úpadku

Období Ptolemaiovců

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.