fbpx
Zajímavosti

Blízko jižní strany Neferirkareovy pyramidy v Abúsíru se nacházejí rozvaliny. Německý egyptolog Ludwig Borchardt se těmto rozvalinám při svých výzkumech v Abúsíru příliš nevěnoval - sice zde provedl sondu, ale protože se domníval, že jde o dvojmastabu, práce zastavil. Jak se později ukázalo, byl to poněkud unáhlený závěr.

Poloha rozvalin (blízko Neferirkareovy pyramidy), jejich tvar, orientace vůči Neferirkareově pyramidě a východo-západní uspořádání naznačovaly, že by mohlo jít o malý pyramidový komplex, který by mohl patřit Neferirkareově manželce.

Indicie naznačující majitelku komplexu

Ve 30. letech 19. století objevil Perring vápencový blok, na kterém bylo kurzivním písmem napsáno "královská manželka Chentkaus". Ve 30. letech 20. století byl ve vesnici Abúsír Ghazúlim objeven další vápencový blok. Na něm byla část scény v nízkém reliéfu, která kromě faraona Neferirkarea a jeho syna Raneferefa je tam také uvedena "královská manželka Chentkaus".

To byl důvod k tomu, aby zde čeští egyptologové zahájili průzkum těchto rozvalin, protože bylo zřejmé, že by mohlo jít o malý pyramidový komplex královny Chentkaus. A už první dny vykopávek to potvrdily.

Pyramidový komplex královny Chentkaus II.

Velmi rychle se potvrdilo, že jde o pyramidový komplex - pyramidu spojenou se zádušním chrámem. Ukázalo se také, že celý pyramidový komplex byl později v několika etapách přestavován.

Příkaz ke stavbě dal Neferirkare, ale práce byly záhy přerušeny - pravděpodobně proto, že Neferirkare zemřel. Po přestávce (trvala zřejmě několik měsíců) se ve stavbě pokračovalo a na bloku je titul "královská manželka" doplněn titulem "královská matka" - jde tedy o vládu faraona Raneferefa. Později byl objeven ještě titul "matka dvou králů Horního a Dolního Egypta".

Pyramida královny Chentkaus II. měla základnu 25 m, vysoká byla 17 m, úhel sklonu stěn byl 52°. Pozůstatky této pyramidy, které se dochovaly do dnešních časů dosahují výšky 4 metrů. V pohřební komoře nebyly nalezeny žádné ostatky královny, našlo se zde jen několik útržků obinadel, které byly pravděpodobně strženy z mumie.

Zádušní chrám se nacházel před východní stranou pyramidy Chentkaus II. a jeho výstavba probíhala ve dvou fázích. V první fázi byl zádušní chrám vybudován skromněji, ale z vápencových bloků. Druhá fáze byla postavena z kamene, který byl ale zloději tak dokonale rozebrán, že jde jen velmi těžko rekonstruovat.

Co spojovalo Chentkaus I. a Chentkaus II.

Nejdůležitějším výsledkem vykopávek v komplexu Chentkaus II. bylo, že existovaly dvě královské matky stejného jména se stejně neobvyklým titulem - "matka dvou králů Horního a Dolního Egypta". Obě se navíc těšily velké vážnosti.

Když se v polovině 90. let rozhodl Zahi Hawass očistit vzestupnou cestu k Sahureově pyramidě, odkryl řadu bloků pocházejících z paláce a zachycujících Sahureovu rodinu. Na těchto blocích bylo zajímavé to, že dva ze šesti synů, které měl Sahure se svojí jedinou královskou manželkou, mají stejný titul - "nejstarší královský syn".

El-Awady (spolupracovník Zahi Hawasse) z toho usoudil, že se jednalo o dvojčata. Po tomto objevu se dají také lépe pochopit změny ve výzdobě Sahureova komplexu. S ohledem na pravděpodobný výskyt dvojčat v Sahureově rodině se tedy vysvětluje to, že v celé historii Egypta byly jen dvě královny, které měly titul "matka dvou králů Horního a Dolního Egypta". Chentkaus I. porodila dvojčata - Šepseskafa a Veserkafa, Chentkaus II. porodila dvojčata - Raneferefa a Niuserrea.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.