7. až 11. dynastie - Starověký Egypt

Faraoni 7. až 11. dynastie, 2170 - 1994 př.n.l.

Napsal Felgr Pavel on .

7. dynastie
Faraon Doba vlády Významné události
velmi málo známá dynastie, jejíž existence není nijak doložená
8. dynastie (2170 - 2160 př.n.l.)
více faraonů s krátkou dobou vlády, například:
Neferkare   Sýrie pod egyptskou nadvládou
Neferkamon  
Ibi 2 roky
Neferkaure 4 roky
Neferkauhor 2 roky
Neferirkare 1,5 roku
9. dynastie (2160 - 2137 př.n.l.)
Faraon Doba vlády Významné události
Chetej I.   Chetité v severní Sýrii
několik neznámých faraonů
10. dynastie - hérakleopolská (2160 - 2137 př.n.l.)
Faraon Doba vlády Významné události
Neferkare 10 let  
Chetej III. 20 let ?
Merikare 20 let ?
11. dynastie - thébská (2137 - 1994 př.n.l.)
Faraon Doba vlády Významné události
Mentuhotep I. ? 15 let?  
Antef I. 16 let Elamité zničili Babylonii a Ur
Antef II. 48 let Egypt dobyl Foníkii
Antef III. 8 let  

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě