Ramesse I. - Starověký Egypt

Ramesse I.

Napsal Felgr Pavel on .

Ramesse I., kartuš faraona

Ramesse I., původním jménem Peramesse, byl prvním egyptským faraonem 19. dynastie. Vládl přibližně v letech 1292–1290 př.n.l. a na trůn nastoupil po smrti posledního faraona 18. dynastie Haremheba. Původně byl důstojníkem v armádě (stejně jako jeho předchůdce Haremheb), ve které sloužil, když byli u moci poslední králové 18. dynastie. Většinu svého života strávil na východě, kde bojoval o udržení držav Egypta.

Spoluvláda se Sethi I.

Ramesse I. na trůn nastoupil již jako starý, při korunovaci přijal jméno Menpehtire. Hned na počátku své vlády přijal svého syna Sethi jako spoluvladaře. Pokračoval hlavně v reformách, které zahájil jeho předchůdce Haremheb. Tyto reformy se týkaly hlavně armády, rozdělily egyptské vojsko na samostatné sbory, které nesly jméno jednoho hlavního boha - tak vznikly sbor Amona, sbor Rea, sbor Suteha a později vznikl ještě sbor Ptaha.

Každý tento sbor měl k dispozici ještě speciální oddíl tvořený válečnými vozy. Libyjské a Núbijské oddíly začlenil do samotné armády, původně tyto oddíly byly pouze pomocné a bojovaly za žold, jejich členové navíc získaly stejná práva jako Egypťané. Pro ochranu a doprovod vládce také nechal vytvořit elitní gardu. Všechny tyto reformy Ramesse I. vojenskou moc a sílu Egypta výrazně zesílily.

Ramesse I.

Ramesse I.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě