Thutmose II. - Starověký Egypt

Thutmose II.

Napsal Felgr Pavel on .

Thutmose II., kartuš faraona

Thutmose II. byl synem slavného a mocného krále Thutmose I. a jeho vedlejší manželky Mutnofret. Rozhodně nebyl tak mocným panovníkem jako jeho předchůdce Thutmose I. nebo jako pozdější faraon Thutmose III. Nedařilo se mu pohromadě udržet obrovskou říši, kterou zdědil po svém otci. Na územích, která si za své vlády podmanil Thutmosem I. totiž během vlády Thutmose II. probíhala neustále povstání, která musela armáda potírat. Většinou však boje skončily ústupem egyptských vojsk.

Tyto neúspěchy a svou zjevnou slabost vyrovnával Thutmose II. svojí krutostí. Důkaz o jeho krutosti nám zanechává nápis z doby jeho vlády, který se zachoval na skále poblíž Asuánu. Stojí na něm, že v Núbii dal vojsku příkaz, aby pobilo všechny tamější muže s výjimkou malého syna vládce, aby jej mohl zabít sám. V Asii, když jej porazili vzbouření místní králové, nechával vojska útočit na kočovné kmeny, které vybíjel a zotročoval. Thutmose II. byl chatrného zdraví, a tak se většiny výprav neúčastnil.

Hrobka Thutmose II.

Thutmose II. si nechal hrobku postavit v Údolí králů, nebyla však s jistotou identifikována. Jeho mumie byla nalezena v úkrytu, do kterého kněžští králové 21. dynastie nechali přenést z hrobek v Údolí králů mumie dřívejších faraonů své země, aby je uchránili před vykradači hrobek.

Mumie faraona Thutmose II.

Mumie faraona Thutmose II.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě