Senusret II. - Starověký Egypt

Senusret II.

Napsal Felgr Pavel on .

Senusret II., kartuš faraona

Za mírové vlády Senusreta II. se do popředí zájmu dostala oblast Fajjúmu v proláklině Libyjské pouště (dnes je asi 44m pod hladinou moře). Tuto oblast tvořilo z větší části jezero (jeho pozůstatek je dnešní Birkit Kárún), které bylo spojeno s Nilem kanálem Bahr Júsuf.

Senusret II. a jeho nástupci zde vybudovali síť hrází a zavodňovacích kanálů a tím bylo možné praktikovat systém úmělého zavlažování. To umožnilo získat nové plochy úrodné půdy a zdejší (původně bažinatá) krajina se stala nejvýznamnější zemědělskou oblastí Egypta.

Pyramida Senusreta II.

Pyramida Senusreta II. stojí na okraji pouště u dnešního Láhúnu. Na východ odtud (u Káhúnu) leží zbytky nejstaršího města, které bylo vybudováno přesně podle plánu. Bylo určeno pro úředníky, kněží a řemeslníky, kteří pracovali na stavbě pyramidy.

Senusret II.

Senusret II.

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě