Faraoni 5. dynastie - Starověký Egypt

Faraoni 5.dynastie, 2563 - 2423 př.n.l.

Napsal Felgr Pavel on .

Během vlády faraonů 5. dynastie byl ve zvýšené míře uctíván bůh Slunce Re. Boha Rea si vybrala možná proto, že faraoni této dynastie pocházeli z Héliopole.

Titul panovníka "Syn Reův", jímž se král identifikoval se slunečním božstvem, a který byl poprvé použit již v předchozí dynastii, nabývá na významu. Jméno boha Rea se stává součástí rodných jmen panovníků této dynastie. Řada faraonů podnikala tažení na Sinaj. Zdá se tedy, že se zaměřili na Asii, aniž by však opomíjeli Núbii. Na konci vlády této dynastie byla Stará říše na vrcholu své slávy.

Také faraoni 5. dynastie pokračovali ve stavbách pyramid, ale něčím byly pyramidy této dynastie přece jen zvláštní. Poslední faraon 5. dynastie Venis nechal vyzdobit stěny pohřební komory Texty pyramid.

5. dynastie (2563 - 2423 př.n.l.)
Faraon Doba vlády Významné události
Veserkaf 7 let kult slunce
Sahure 14 let vrchol umění reliéfu a sochařství v pohřebních komplexech
Neferirkare 10 let používání "Textů pyramid" (soubor textů a magických zaříkadel)
Šepseskare 7 let  
Raneferef 7 let  
Niuserre 31 let  
Menkauhor 8 let  
Džedkare Isesi 39 let  
Venis 30 let  

5. až 6. dynastie

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě